Courts of Chernihiv and Chernihiv region

16.11.2011

Courts of Chernihiv and Chernihiv region

Title Address Phone Chairman
14000, Chernihiv,
Mira Ave., 20
(0462) 67-75-05 Sestak
Vasily Ivanovich
14000, Chernihiv,
st. G. Polubotka, 2
(0462) 67-68-85 Yaroshenko
Nikolay Petrovich
14005, Chernigov,
st. Kiev, 23
(0462) 69-97-55 Dobriansky
Vitaly Vitalyevich
District courts of the Chernihiv region
16500, Bakhmach,
st. October, 42
(04635) 2-13-30 Kostenko
Olga Fedorovna
17400, Bobrovitsa,
st. Independence, 47
(04632) 2-50-38 Yeremenko
Svetlana Vladimirovna
16400, Borzna,
st. Independence, 4
(04653) 2-12-02 Zateeva
Svetlana Fedorovna
17600, smt. Varva,
st. Lenina, 40
(04636) 2-12-02 Kucherin
Alexander Fedorovich
15100, Gorodnya,
st. Soviet, 67
(04645) 2-16-93,
(04645) 2-18-52
Krivoruchenko
Dmitry Parfentevich
14038, Chernihiv,
Prospect Victory, 141
(04622) 3-31-81 Kuzyura
Nikolay Nikolaevich
16700, the city of Ichnya,
st. October 10
(04633) 2-13-73 Karapysh
Tatyana Vladimirovna
17000, town Kozelets,
st. Lenin, 7
(04646) 2-12-37 Briginets
Maria Nikolaevna
16200, smt. Korop,
st. Kibalchicha, 12
(04656) 2-13-46 Korzyuk
Tatyana Petrovna
15300, Koryukovka,
st. Shevchenko, 66
(04657) 2-27-78 Vysotskaya
Natalya Vyacheslavovna
16300, smt. Cheater,
st. Shevchenko, 3
(04643) 2-15-81 Vojtech
Alexander Ilyich
15600, city of Mena,
st. Lenin, 146a
(04644) 2-14-73 Chepurko
Valery Alekseevich
16600, Nizhyn,
st. Shevchenko, 57a
(04631) 5-19-93 Kurovsky
Yury Vasilyevich
16000, Novgorod-Seversky,
st. Lenin, 23
(04658) 2-17-53 Half
Nikolay Ivanovich
14000, Chernihiv,
st. Mstislavskaya 17
(04622) 7-29-18 Murashko
Mikhail Ivanovich
17100, Nosovka,
st. Central, 7
(04642) 2-18-85 Wild
Vladimir Nikolayevich
17500, Priluki,
st. Kotlyarevsky, 62
(04637) 3-11-92 Galich
Anatoly Ivanovich
15000, town Turnip,
st. St. Michael, 94
(04641) 2-27-49 Zhovtov
Evgeny Anatolyevich
15400, Semenovka,
st. Central, 6
(04659) 2-11-53 Popovich
Viktor Vladimirovich
16100, Sosnitsa,
st. Chernigov, 54
(04655) 2-13-34 Smal
Inna Anatolyevna
17300, smt. Sribnoe,
st. Lenin, 41a
(04639) 2-15-98 Miroshnichenko
Evgeny Vasilyevich
17200, smt. Talalaevka
st. Lenin, 38
(04634) 2-15-42 Vasilenko
Julia Leonidovna
14000, Chernihiv,
st.


Related news

 • Rent and car rental in Vinnitsa region: a selection of sites
 • Holy Resurrection of Christ: a selection of sites
 • Your first tarantula: how to start and stay alive
 • How to cook and what to eat Philadelphia cheese
 • Sale of agricultural equipment in Russia: a selection of sites
 • Courts of Chernihiv and Chernihiv region

  Courts of Chernihiv and Chernihiv region

  Courts of Chernihiv and Chernihiv region

  Courts of Chernihiv and Chernihiv region

  Courts of Chernihiv and Chernihiv region

  Courts of Chernihiv and Chernihiv region

  Courts of Chernihiv and Chernihiv region

  Courts of Chernihiv and Chernihiv region

  Courts of Chernihiv and Chernihiv region

  Courts of Chernihiv and Chernihiv region

  Courts of Chernihiv and Chernihiv region Courts of Chernihiv and Chernihiv region Courts of Chernihiv and Chernihiv region Courts of Chernihiv and Chernihiv region Courts of Chernihiv and Chernihiv region Courts of Chernihiv and Chernihiv region Courts of Chernihiv and Chernihiv region Courts of Chernihiv and Chernihiv region Courts of Chernihiv and Chernihiv region Courts of Chernihiv and Chernihiv region Courts of Chernihiv and Chernihiv region Courts of Chernihiv and Chernihiv region Courts of Chernihiv and Chernihiv region Courts of Chernihiv and Chernihiv region Courts of Chernihiv and Chernihiv region Courts of Chernihiv and Chernihiv region Courts of Chernihiv and Chernihiv region Courts of Chernihiv and Chernihiv region Courts of Chernihiv and Chernihiv region